Våre aktivitetsledere har lang erfaring med å yte god service og trives godt i jobben de utfører. De er våre blide ansikter som møter gjestene og er opptatt med å skape gode opplevelser til våre kunder. Aktivitetslederne har bred kompetanse, god utdannelse og liker å jobbe med svært varierende og utfordrende oppgaver.