Teambuilding Events & Kickoff- er nøkkelen til et godt og motivert team som styrker bedriften!

Et godt teamarbeid påvirker ikke bare gleden på arbeidsplassen, men gir også en positiv påvirkning på kommunikasjon, arbeidsinnsats og trivsel bland ansatte. Teameventer er en fin måte å styrke samholdet mellom kolleger. De er også nyttige for å belønne de ansatte for deres prestasjoner og motivere dem. For å gjennomføre et vellykket teamevent er det viktig å skape optimale rammebetingelser, dermed er det nyttig å flytte arrangementet ut fra bedriftens lokaler. Vi tilby aktiviteter som trekker deres team ut i naturen og gir dem fartsfylte og unike opplevelser i fellesskap.
Våre idèskapere sørger for at nettopp ditt opplegg skal tilpasses dine medarbeidere eller gjester,
slik at resultatet blir unikt og minnerikt! Nøkkelord som sammensveising, teamwork og fellesskap er ” kjerneord” som Event 61° Nord Lillehammer alltid setter i fokus.

En del av våre teameventer er spesielt tilrettelagt for Lillehammer Regionen,
men mange av aktivitetene kan gjennomføres hvor som helst i landet – eller utlandet!